Naučná stezka Pernštejnskými rybníky

 

Z grantového programu Make a Connection – Připoj se.

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Lesklá zrcadla vklíněná mezi vonné louky, kde krouží moták pochop, stinné lesy a šelestící rákos.Oáza klidu, kterou přehluší snad jen zpěv ptactva či zakáchání kachen z vodní hladiny. V podvečerním šeru ozývá se tajemný hlas volavky a věčný křik racků plujících nad usínající krajinou. V tichých zátočinách loví vydra. Nespočet drobných stružek a potoků, kde na vyčnívající větvi vyhlíží svou kořist ledňáček – modrý drahokam naší přírody. Na hrázích staleté duby, oživlé rychlými pohyby brhlíka. Krajina vonící po mokřinách a vlahém vzduchu, který se tajemně proplétá rákosem a orobincem. Zrakům skrytá místa, kde rostou vzácné rostliny a žije rozličný hmyz.Ve vodním království baculatí kapři, štiky či vousatí sumci, neméně zajímaví obojživelníci.Měsíční nocí linoucí se chorál žabích hrdélek znějících i několik kilometrů daleko. Na podzim kachny svištící vzduchem, kamarádské vyprávění, štěkot psů a střelba z pušek, tradiční halali linoucí se večerem. Červánky plující po zhasínající obloze a melodický zpěv drozdů. Barvící se listí bradavičnatých bříz, jasanů, habrů a dubů, které zde pamatují dobu pánů z Pernštejna. Vůně mrznoucího vzduchu a mnoho stop v navátém sněhu. Kachny přešlapující po stříbrem posetém rybníce, poletující vločky usazujících se na teplém zimním kožíšku kun a peří pilichů. Zde u rybníků Rozhrna, Skříň, Trhoňka, Udržal, Tichý a Jílovky, odehrávají se příběhy, na které člověk jen málokdy zapomíná. To když mělkou vodou, skryt ranní rosou,  brodí se srnec, ve vlhkém lese ryje divoké prase nebo jestřáb vyvádí své mladé z rodného hnízda do nelehkého života.Skryt tmou ozývá se hrozivý křik a houkání puštíka a tiché štěkání lišky.Někdy i srdce pookřeje a láskou nadskočí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

Akce na naučné stezce Pernštejnskými rybníky

v roce 2005

 

30.7.2005                                   Putování za chřástalem, aneb mezi stébly najdeš ptáka

 

8.-9.10.2005          Výstava exotického ptactva, myslivosti  a ochrany přírody ve Vlčí Habřině

 

22.10.2005                              Ptačí festival

 

18.12.2005                              Vánoce v lese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybniční krajina poskytuje místo pro  život mnohým organismům

 

Putování za chřástalem

aneb

mezi stébly najdeš ptáka.

30. 7. 2005

 

Sešli jsme se v počtu 48 lidí u bohdanečského mlýna a vydali se na louku u rybníků Tichý a Skříň. Někdo autem, jiný pěšky či kolmo.

Zde už čekal s prvními chycenými ptáky pan František Štancl a jal se výkladu o kroužkování a životě ptactva. Všemu dohlížel Český rozhlas Pardubice, který zachycoval vše na magnetofonovou pásku, aby akce byla přiblížena i nezúčastněným.

Mezi chycenými ptáky přítomní viděli sýkory modřinky, rákosníky obecné a proužkované, chytla se i pěnice černohlavá, ale chřástal, tolik toužebně očekávaný uličník skrývající se v rákosí se nechytil. Jen se posměšně ozýval svým brumlavým hlasem pár metrů od ornitologických sítí.

Počasí nám přálo a proto jsme si den patřičně užili a kdo chtěl, mohl jít na procházku rybniční krajinou.

 

Kroužkovatel Fr. Štancl na Bohdanečském rybníce s chyceným chřástalem vodním

 

 

 

 

Výstava exotického ptactva, myslivosti a ochrany přírody ve Vlčí Habřině

 

Po pečlivé a nelehké přípravě postavili jsme v areálu výstaviště stan, kde své místo našli lovecké trofeje, časopisy Myslivost a Svět myslivosti, kalendáře věnované pojišťovnou Halali, preparace ptáků a kůže z divočáka.

Pro zájemce o myslivost dodala Českomoravská myslivecká jednota letáčky o české zvěři. Od Českého svazu ochránců přírody bylo zde mnoho letáčků o ochraně přírody, různých spolcích a organizacích, akcích konaných pro prospěch přírody. Informace o záchranné stanici živočichů Pasíčka a naučné stezce Pernštejnskými rybníky.

V krytém areálu našlo své místo mnoho pestrobarevných papoušků s rozličnými jmény, okrasní bažanti a kachny nebo králíci, morčata a holuby. Během soboty a neděle probíhali soutěže pro děti o hodnotné ceny věnované firmou Astimex Mach Přelouč. Nad výstavou, kde nalezli svá místa i stánkoví prodejce, se linuly lovecké melodie a české lidové písně.

V sobotu se pak zájemci mohli pobavit na hudební zábavě ve velkém sále, za pěkné hudební provedení vděčíme městskému orchestru z Heřmanova Městce.

 

 

Na výstavě se ukazovali nádherní exoti i okrasní bažanti

Ptačí festival

Zatažená těžká obloha, ze které občas sprchlo. V tomto počasí stojíme u bohdanečského mlýna a čekáme, zda nezalekl se někdo deště a přijde na půl devátou na místo srazu. S přibývajícími minutami, dostávají se zájemci o procházku mokrou krajinou, až je jich na 25 a vydáváme se vstříc rákosinám a tajemnu, jenž vyzařuje z ptačího letu.

Nejprve na Bohdanečský rybník, pak po polních cestách k rybníkům skříň a Rozhrna. Zde rozdávají se letáky o přírodě, časopisy Svět myslivosti a vypráví příběhy z kraje.

Na to přijíždí český rozhlas, zda se nebojíme médii hrozící ptačí chřipky a zda kroužkujeme ptactvo. Odjížděli však zklamaní neboť jsme se ptačí chřipky nebáli, ale i nekroužkovali.

Krátce po jedenácté hodině dopolední jsme se vydali zpět k domovům, jen pár otužilců či neoblomných nadšenců putovalo dál přírodou doprovázeni provazci deště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráz mezi rybníky Rozhrna a Skříň

 

Vánoce v lese

Konečná akce na naučné stezce Pernštejnskými rybníky. Sraz návštěvníků byl v 9.30 hod. u obecního úřadu v Neratově.

Odtud jsme se vydali ustrojit stromek pro zvěř  u rybníků Rozhrna a Skříň. Cestou mohl každý vyslechnout několik výkladů o zdejší přírodě od RNDr. V. Lemberka. Počasí nám přálo a proto byla procházka rybniční krajinou příjemně stráveným časem nedělního dne. Po cestě se představovala hejna čížků, stehlíků a sýkor hledajících něco k obživě, několikrát nad námi prolétl dlask a divočák, kterého jsme nechtíc vyrušily z borové mlaziny nespokojeně odfrkoval a odběhl do tiššího prostředí. Celkem se akce zúčastnilo 48 lidí z toho 18 dětí. Po procházce následovalo přátelské posezení u teplé medoviny a čaje, nechyběla ani uzená ryba a koledy. Rozešli jsme se v dobré náladě s přáním, abychom se za rok opět všichni sešli ve zdraví a pohodě. Fotografie budou zveřejněny v únoru.